HemNyheterHalvledareJapan ämnar tredubbla försäljning av halvledare till 2030

Japan ämnar tredubbla försäljning av halvledare till 2030

En trefaldig ökning i försäljning visar sig vid närmare granskning snarare vara en defensiv kalkyl.

Halvledarvärlden är trots ett hittills skakigt år 2023 inställda på tillväxt för resten av 20-talet. Sedan tidigare har EU uttalat i samband med Chips Act att unionens mål är att stå för 20 procent av världens halvledartillverkning räknat i värde. Nu ansluter sig Japan till listan av länder som sätter siffror på ambitionerna – Reuters rapporterar att landet räknar med att kunna tredubbla sin försäljning från dagens nivåer fram till år 2030.

I amerikanska dollar räknat innebär en trefaldig ökning från dagens nivåer en omsättning om drygt 110 miljarder, upp från dagens cirka 35 miljarder. Utfästelsen kommer från Japans industriministerium och må låta imponerande – men siffror från bland andra McKinsey gör gällande att halvledarindustrin är värd en dryg biljon dollar år 2030.

Halvledarmarknadens tillväxt till år 2030. Bild: McKinsey

Japansk omsättning om 110 miljarder dollar skulle alltså fortsatt ge Japan cirka 10 procent av den totala kakan till år 2030, en procentsats Japan innehar redan idag med aktörer som Kioxia, Renesas och Rohm. Till dessa väntas även landets leading edge-aktör Rapidus tillkomma, vars mål är tillverkning på 2 nanometer år 2027.

De till synes blygsamma ambitionerna om status quo gällande relativ storlek på marknaden kan tyda på att läget i halvledar-Japan kan bli värre innan situationen åter ljusnar till slutet av decenniet. Landet står i nuläget utan tillverkning i spjutspetsen efter att på 80-talet ha stått för cirka hälften av världens halvledarförsäljning. Då var landet ledande inom minneskretsar, produktionen av vilka sedermera flyttades till Sydkorea till följd av amerikanska tullar.

Även om det moderna Japan diversifierat sig från minnestillverkning utgörs en betydande del av landets halvledartillverkning av lagringsminne (NAND) och Kioxia. Denna del av marknaden är tillsammans med DRAM för närvarande hela halvledarvärldens bojsänke till följd av överproduktion och överlager – vilket slår hårt mot Kioxia, som har cirka 20 procent av världsmarknaden. Det gör bolaget till näst största NAND-aktör efter Samsung Electronics.

Oavsett om Japan lyckas försvara sina marknadsandelar till år 2030 gällande sålda kretsar och om Rapidus lyckas sjösätta sin avancerade tillverkning lär landet fortsatt vara en relevant aktör i halvledarvärlden. Förutom de bolag som tillverkar färdiga chip i landet är Japan även en betydande leverantör av utrustning och kiselskivor på ett globalt plan. I viss mån kommer även de inhemska halvledartillverkarna existera för att stödja den asiatiska fordonsindustrin.

Därtill gick landet tidigare under året ut med ett Chips Act-osande subventionsprogram, där motsvarande cirka 30 miljarder kronor ska säkra japansk kretstillverkning över det kommande decenniet. Klart står hur som helst att Japan i det närmaste intar en defensiv position på den globala halvledarplanen och gör sitt yttersta för att rädda kvarlevorna av det som en gång dominerade världstillverkningen av chip.

KällaReuters
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också