Personuppgifter och cookies

Vi tar inte bara halvledare på allvar

Information om Semi14 AB

Vår adress: https://semi14.se
Ansvarig utgivare/dataskyddsansvarig: Jonas Klar

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Nyhetsbrev

Din e-postadress lagras hos vår leverantör av nyhetsbrev, Mailchimp, om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att använda länken i utskicken eller genom att kontakta oss. E-postadressen lagras på servrar utanför EU, varför vi inte samlar annan information utöver din e-postadress.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på semi14.se kan innehålla inbäddat innehåll från tredje part (t.ex. videoklipp, ljudklipp och bilder). Inbäddat innehåll från andra webbplatser innebär att du blir exponerad mot deras innehåll som om du hade besökt sidan direkt.

Dessa webbplatser kan genom material potentiellt samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Kontaktformulär

Genom vårt kontaktformulär skickas och lagras följande information till vår e-postserver: din e-postadress, det namn du uppgett och IP-numret du skickar förfrågan ifrån.

Analystjänster

Vi använder Plausible för att analysera trafik till och på Semi14. Plausible fungerar helt utan att samla in personliga uppgifter, men anonymiserar och aggregerar data baserat på användares användning av webbplatsen för att sedan lagra denna på en server. Servrarna är belägna inom EU.

Vilka vi delar dina data med

Akismet – IP-adress, tidsbegränsat till max 30 dagar.
Mailchimp – E-postadress, om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi delar ingen annan data med någon tredje part mer än vid begäran från rättsväsende.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vid kontakt via kontaktformulär lagras personuppgifter i upp till tre år i syfte att förbättra kvaliteten av våra tjänster.

Vid prenumeration av nyhetsbrev lagras data till dess att prenumerationen sägs upp.

Vilka rättigheter du har över din data

Om du aktivt har interagerat med semi14.se genom kontaktformulär eller genom prenumeration av nyhetsbrev kan du begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har givit oss. Du är när som helst fri att be oss avlägsna informationen från våra system, med undantag för uppgifter vi är skyldiga att lagra enligt lag.

Vart vi skickar dina uppgifter

Akismet sparar information om din webbläsares user agent och din IP-adress i 30 dagar för detektering av skräpmeddelanden. Integritetspolicyn för tjänsten Akismet finns på https://automattic.com/privacy/.

Recaptcha

Vi använder oss av ”Google reCAPTCHA” (hädanefter ”Recaptcha”) i vårt kontaktformulär på vår webbplats. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Recaptcha används för att avgöra om data som skickas in på vår webbplats (t.ex. via formulär) kommer från en person eller ett automatiserat program. För att kunna göra detta analyserar Recaptcha beteendet hos besökaren av webbplatsen baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart besökaren besöker sidan ”Kontakta oss”. Recaptcha analyserar en mängd olika information, exempelvis ip-nummer, hur länge besökaren varit på webbplatsen, musrörelser, med mera. Den data som samlas in under analysen skickas sedan vidare till Google.

Analysen som Recaptcha genomför sker helt i bakgrunden, och besökaren får ingen visuell eller liknande påvisning om att detta sker.

Användandet av Recaptcha och datan den samlar in har stöd i Art. 6 (1) (e) GDPR. Det innebär att innehavaren av webbplatsen har rätt att skydda sin webbplats från automatiserad spam och andra attacker.

Kontaktinformation

Vid frågor eller begäran om utdrag eller radering av dina personuppgifter vänligen kontakta oss på följande adress:

info@semi14.se

Semi14 AB
Organisationsnummer: 559425-4038

Hur vi skyddar din information

Endast Semi14:s medgrundare har tillgång till den personinformation som skickas in till oss. All data lagras på servrar i Sverige, e-postadresser för nyhetsbrev undantaget.

Procedur vid dataläcka

Vid personuppgiftsincident kommer vi inom 72 timmar från upptäckandet att skicka ut information om omfattning till berörda parter och förslag på åtgärder. Förberedelser och rutiner sker utefter Dataskyddsinspektionens riktlinjer.