HemArtiklarSveriges enda halvledarmedia fyller ett år

Sveriges enda halvledarmedia fyller ett år

Semi14 fyller ett år och vi vill rikta ett stort tack till dig som följt oss. Nu stakar vi ut den redaktionella inriktningen för det kommande året.

Gävle, Sverige, den 7 mars – Semi14, Sveriges enda dedikerade halvledarmedia fyller år. Under halvledarbristens topp föddes tankarna om ett specialiserat medium som förstod industrin och kunde förklara de pågående skeendena för det svenska folket. Med facit i hand har Semi14 blivit erkänt av företag, lärosäten och beslutsfattare, som välkomnat en publikation som tar halvledarindustrin på allvar.

Sedan lansering har vi publicerat 280 insatta artiklar som satts i ett större sammanhang med djupa analyser. Att det är något som gillas visar sig i besökarstatistiken, som fortsätter att peka upp. För detta vill vi på Semi14, Jacob Hugosson och Jonas Klar, tacka dig som följt oss under resans gång och välkomnar dig som är ny att göra oss sällskap när vi blickar framåt.

Halvledarindustrin står för aldrig tidigare skådade utmaningar när den geopolitiska kartan ritas om. Politiker i väst har nyktrat till och ser idag riskerna med att ha en betydande del av tillverkningen koncentrerat till ytan små delar av Asien. All tillverkning gör sig inte bäst på annat håll – och det är i stort här Semi14 redaktionella fokus kommer ligga framöver, med utgång i det lokala.

  • Vilka är Sveriges styrkor och svagheter?
  • Hur ska EU säkra tillgången på halvledare för inhemsk industrin?
  • Vilken roll har Sverige i en större EU-kontext?
  • Hur påverkar geopolitiken halvledarindustrin?
  • Vilka tekniska lösningar fortsätter driva på utvecklingen?
  • Givetvis fortsätter vi att följa de stora trendsättande företagen

Följ Semi14

Förutom daglig aktivitet på sajten håller Semi14 till på Linkedin, där lägger vi upp merparten av allt publicerat innehåll och ofta finns tillgängliga för diskussion. Vid sidan om Linkedin välkomnar vi dig som har tankar och idéer eller tips på vad vi bör skriva om att använda vårt kontaktformulär.

Ett axplock ur våra favoritartiklar

Det har sedan Semi14 slog upp portarna hänt mycket i halvledarvärlden, även i Sverige. Kulminationen av detta var kanske december månads avtäckande av utkastet till ”En nationell strategi för halvledare” – där vi, kanske något oroväckande, var enda media på plats. Ett annat event Semi14 närvarade vid var firandet av Kistas kiselkarbidkluster, där vi tog en pratstund med Marco Giertz hos arrangören Visit Kista.

Ser vi längre bak i tiden inledde vi vår bana med en intervju med ingen mindre än KTH:s prorektor Mikael Östling där just kiselkarbid och Sveriges framstående position inom wide bandgap-material kom på tal. På tal om egenproducerat material har vi också doppat tårna i produkttester, där vi tidigt jämförde minnestekniken DDR5 med DDR4. Vi har också kikat på fil- och volymhanteraren ZFS med dess för- och nackdelar.

På det internationella planet har mycket hänt under det gångna året. Både EU och USA har släppt varsin variant av Chips Act i syfte att ”ta hem” tillverkning som sedan långt tillbaka förpassats till Asien. På det lokala planet lovade Intel kort efter EU:s Chips Act att investera rejält i EU, men löften har visat sig inte vara mycket värda när Intel nu försöker krama unionen på mer pengar. Glädjande nog ser vi att även redan Europa-etablerade aktörer som Infineon också gör stora satsningar, i såväl nya produktionslinor som förvärv av företag.

Samtidigt som väst ämnar tillverka mer på hemmaplan inför USA tillsammans med sina allierade ständigt nya exportförbud mot Kina, i syfte att grusa landets ambitioner om självförsörjning inom halvledare. Det ser ut som att Kina snart nog får det närmast omöjligt att bygga ut sin inhemska tillverkningskapacitet, vilket fått landet att bland annat anmäla USA till World Trade Organization – en organisation som för närvarande är vingklippt av just USA.

I en halvledarvärld full av ovisshet kan du åtminstone vara säker på att Semi14 finns till hands. Nu är vi varma i kläderna och filar på planer för att växla upp vår satsning – vi hoppas vi kan räkna med dig även i fortsättningen.

Pressmeddelanden
Pressmeddelandenhttps://semi14.se
Semi14 välkomnar och publicerar pressmeddelanden relevanta för de områden vi bevakar. Pressmeddelanden kureras och redigeras vid behov.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också