HemNyheterAffärerKina bakom hälften av ASML:s försäljning – trots sanktioner

Kina bakom hälften av ASML:s försäljning – trots sanktioner

Kina och EMEA stod tillsammans för 69 procent av ASML:s intäkter Q1 2024 – upp från blott 9 procent Q1 2023.

Nederländska ASML, världens ledande tillverkare av litografimaskiner, levererade under onsdagen sin rapport för första kvartalet 2024. Med intäkter på 1,22 miljarder euro, en nedgång från 2023 års osedvanligt starka fjärde kvartal om 2,05 miljarder, landade bolaget något under branschkännares prognoser med direkt konsekvens att aktiekursen under dagen föll kraftigt med 7,05 procent.

Kanske mer intressant är de siffror bolaget släppte gällande försäljningen för bolagets stora marknader, med minst sagt tvära kast på blott ett år och två extremer som sticker ut.

Geografisk fördelning av ASML:s försäljning

RegionQ1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
Kina49%39%46%24%8%
Sydkorea19%25%20%27%26%
Taiwan6%13%24%34%49%
USA6%11%5%10%15%
EMEA20%8%4%2%1%

Den första extremen är Kina, som under första kvartalet 2023 stod för 8 procent av försäljningen och ett år senare svarar för hela 49 procent – hälften av försäljningen. Att så skett sker med bakgrund av USA:s allt hårdare handelsrestriktioner, vilket fått kinesiska aktörer och i förlängningen kinesiska staten att hamstra maskiner inför att snaran eventuellt – eller rättare sagt mycket troligt – stramas åt ytterligare.

Den kraftiga försäljningsökningen mot Kina som håller i sig sker trots att ASML under 2023 ålades att sluta sälja litografimaskiner som använder sig av DUV-strålning med immersion litography. I korthet innebär tekniken att kiselskivan beläggs med ett flytande medium som har ett brytningsindex större än ett, vilket ökar upplösningen i de litografiska processerna. Resultatet är att det är möjligt att etsa mindre och mer komplexa mönster. Det är maskiner av denna typ som använts av SMIC och Huawei för att kunna nå 7 nanometer, USA:s handelsrestriktioner till trots. Kina är numera förpassade till att enbart kunna köpa in DUV-maskiner utan nämnda teknik.

Att Kina trots detta svarar för hälften av ASML:s försäljning härrör till faktumet att det krasst finns chip som på det stora hela är viktigare än spjutspetsen för bland annat telekom och AI. I ambitionen om att i större utsträckning bli oberoende västvärlden satsas det stort på legacy-noder, som används för att tillverka enklare halvledare till produkter som vitvaror, fordon, leksaker och telefoner. Dessa verktyg är även mer än tillräckliga för kraftelektronik, som blir en allt viktigare del i energieffektivisering av förnybar energi, elnät, telekom och elfordon, vilka samtliga är områden där landet satsar stort.

En betydligt större försäljningsökning märks i EMEA, vilket i praktiken är Europa och Israel, dit försäljningen på ett år stigit från blott 1 till 20 procent. Anledningen till detta är de många satsningar som sker inom EU, där såväl Intel som TSMC är två namnkunniga företag som lockats med kraftiga subventioner till unionen. Bland inhemska aktörer finns bland annat Infineon, som investerar stort i tillverkningen av kraftelektronik.

Medan Kina hamstrar litografimaskiner och EU bygger upp sin industri från låga nivåer, har de andra tre stora marknaderna till följd av konjunkturläget en mer försiktig hållning. Försäljning till både USA och Taiwan var blott 6 procent under första kvartalet 2024, en skarp nedgång från 15 respektive 49 procent på årsbasis. Av samtliga regioner är det Sydkorea, med de inhemska aktörerna Samsung och SK Hynix, med sina 19 procent som har en mer stabil kurva sett till fördelningen av ASML:s försäljning.

Att marknaden fick hicka efter kvartalsrapporten ska främst tillskrivas att orderingångarna landade på 3,6 miljarder euro, vilket är väl under de dryga 5 miljarder analytiker räknat med. Medan det är en stor diskrepans mellan förhoppningar och verklighet ska det tilläggas att ASML:s orderböcker sedan länge är fyllda, men framförallt att den kollektiva halvledarindustrin är beroende av bolaget. Utan maskiner och utrustning från ASML är det i praktiken omöjligt att bedriva verksamhet och det finns inga tecken på att detta är på väg att ändras ens på lång sikt. Skrämselhicka ett enskilt kvartal bör därför tas med en nypa salt – det viktiga är att se trenderna över tid. En större osäkerhetsfaktor är om ASML skulle åläggas att upphöra serva vissa maskiner i Kina – denna service svarar nämligen för 20 procent av bolagets intäkter.

En osäker omvärld skapar ändock oro även bland de som ser mer långsiktigt än börsen, men det är inte ett sentiment som delas av ASML. Tvärtom ser de att efterfrågan på framförallt AI-kretsar och minneschip fortsätter att gå upp, och rustar därför för ett starkt finansår 2025.

KällaBloomberg
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också