HemNyheterPolitikASML på väg sluta serva litografiverktyg sålda till Kina

ASML på väg sluta serva litografiverktyg sålda till Kina

NATO:s sannolika generalsekreterare Mark Rutte kan gå USA tillmötes i att sänka Kinas litografiska maskinflotta.

I centrum för USA:s försök att få Kinas halvledarindustri och teknologiska avancemang på knä står Nederländerna, som genom litografitillverkaren ASML spelar en avgörande roll. Steg för steg har USA förmått Nederländerna att stoppa exporter av allt mer avancerade maskiner, något som dock inte hindrat Kinas avancemang mot 7 nanometer – och bortom det.

När exportstopp av verktyg inte räcker till är nästa steg att förhindra Kina från att reparera redan inköpt utrustning och få landets maskinflotta i sakta förfall. Detta har USA till viss del åstadkommit genom att begränsa landets möjligheter att importera reservdelar, men nu rapporterar Reuters att Nederländerna (ASML) är på god väg mot att sluta serva ”viss utrustning” som sålts till Kina. Uppgifterna kommer kort efter att Nederländerna spelat ned konflikten med Kina.

Att ASML ska sluta serva kinesiska maskiner är någonting USA länge lobbat för, men såväl diplomatiska som affärsmässiga farhågor har gjort att Nederländerna stretat emot. Om beslutet blir verklighet skulle det på allvar hota Kinas inhemska halvledarindustri, då delar till litografiska maskiner ofrånkomligen behöver bytas ut med tiden. Många av de delar som används för ASML:s maskiner är praktiskt taget omöjliga att få tag på annat håll. Tilläggas ska även att det är ASML själva som besitter mycket av den expertis som krävs för att utföra själva reparationerna.

Att USA vill sätta käppar i hjulen för Kinas halvledarindustri tillskrivs att de vill stoppa landet från att utveckla avancerade halvledare för militära ändamål. I det besked som väntas från Nederländerna går det att spekulera kring ytterligare en ny geopolitisk dimension – att försvarsalliansen NATO är igång med processen att välja en ny generalsekreterare. Toppkandidaten för posten är ingen mindre än Nederländernas premiärminister Mark Rutte.

När Rutte besökte Kina avhandlades såväl handel som säkerhetspolitik och här kastade han in Rysslands invasionskrig i Ukraina, där han betonade att en rysk seger skulle vara ett omedelbart hot mot resten av Europa. Han tillade även på diplomatiska att Kina är ett av få länder som fortfarande har ”åtminstone någon form av potentiellt inflytande på Ryssland”. Så gott som alla experter på Ryssland och det pågående kriget talar om att det är just Kina som håller Rysslands ekonomiska maskineri igång.

Det går även spekulera i att Mark Rutte kan kosta på sig de diplomatiska följdverkningarna, i alla fall inrikespolitiskt. Inför det nederländska valet november 2023 klev han åt sidan som partiledare för det liberalkonservativa partiet VVD och gjorde klart att han tänkte dra sig ur politiken. Valutslaget blev dock ett fragmenterat parlament, som ännu inte lyckats få till stånd en ny regering. Mark Rutte driver därför en övergångsregering och kan som politiker som inte söker nytt förtroende kosta på sig att fatta svåra beslut.

För att återgå till ASML skulle ett servicestopp i Kina resultera i gradvisa ekonomiska konsekvenser. Underhåll av sålda litografiverktyg svarar för 20 procent av bolagets omsättning och Kina är bolagets tredje största marknad efter Taiwan (1) och Sydkorea (2).

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också