HemNyheterAffärerTSMC:s Europa-etablering kan i ett första steg bli konsortium

TSMC:s Europa-etablering kan i ett första steg bli konsortium

Inom en snar framtid fattar TSMC beslutet om en eventuell Europa-etablering, vilket kan komma att ske tillsammans med tre andra aktörer.

Samtalen om att få världens största kontraktstillverkare av kretsar, TSMC, till Europa fortsätter. Det har tidigare rapporterats att Singapore söker att snuva EU på konfekten genom mer generösa subventioner och skattelättnader, vilket senare följts upp av uppgifter om att TSMC:s satsning i regionen kan bli samriskbolag (eng. joint venture) tillsammans med Bosch.

Nu rapporterar Bloomberg att ett beslut från TSMC är nära förestående och att de landat i en prislapp – 10 miljarder euro. Om beloppet stämmer skulle det således handla om en relativt sett liten anläggning räknat i antal wafer starts per month (WSPM). Likt tidigare uppgifter ska det inte heller handla om tillverkning i spjutspets utan om legacy-noden 28 nanometer, som TSMC med omvärld anser vara sweet spot för stora delar av fordonsindustrin när viktiga parametrar som kostnad, effektivitet och densitet ingår i ekvationen. Det är också just den europeiska fordonsindustrin som skulle vara i fokus med anläggningen.

Samtidigt framgår att en investering på egen hand inte tycks vara aktuell, utan att TSMC vill gå hand i hand med redan etablerade Europa-aktörer. Bosch som tidigare varit på tapeten har enligt rapporten nu sällskap av Infineon och nederländska NXP, en kvartett som således skulle utgöra ett bredare konsortium. På uppgifterna kommenterar TSMC:s talesperson, Nina Kao, kort att bolaget fortfarande ser över möjligheten att sätta spaden i marken i Europa, medan dess tre potentiella partner avböjer att kommentera.

Om ”TSMC:s fabrik” samägs av fyra aktörer ska 10 miljarder euro, eller cirka 113 miljarder kronor, ses som en investering på marginalen från TSMC:s sida, som ensamt har kapitalutgifter om cirka 400 miljarder kronor årligen. Utöver att kostnaden, beroende på hur det samägda bolaget konstrueras, kan bli relativt sett liten ska uppskattningsvis 3 miljarder euro komma från statliga subventioner och skattelättnader.

Allt mer pekar på att anläggningens hemvist blir Dresden i tyska delstaten Sachsen, där Infineon i en annan del av staden i dagarna satte spaden i marken för en fabrik för kraftelektronik. Som Semi14 tidigare rapporterat om ser området allt mer ut att bli centrum för EU:s ambitiösa satsning på halvledare, där unionen till 2030 siktar på att inneha 20 procent av den globala marknaden – ett rejält kliv upp från dagens dryga 10 procent.

Oavsett vad alltsammans landar i framgår av rapporten att ett slutgiltigt besked från TSMC:s styrelse väntas klubbas i augusti. Det är med andra ord endast tre månader kvar till vi vet om EU:s dröm om att locka till sig världens största chiptillverkare TSMC besannas.

KällaBloomberg
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också