HemNyheterHalvledareTSMC stärker Japans tillverkning av halvledarutrustning

TSMC stärker Japans tillverkning av halvledarutrustning

Det japanska dotterbolaget ska i mycket hög utsträckning använda inhemskt tillverkat utrustning och material.

Japan som en gång var världsledande inom halvledartillverkning ämnar att stärka sin idag betydligt mer blygsamma position. En massiv satsning i det nybildade bolaget Rapidus ska åter ge landet inhemsk tillverkning av kretsar i spjutspetsen, och internationella samarbeten med bland annat EU och Taiwan ska främja leveranskedjor och forskning.

TSMC:s japanska dotterbolag Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) är i full färd med att färdigställa en första fabrik i prefekturen Kumamoto och i denna ska på sikt japansk utrustning användas i största möjliga utsträckning. Detta framgick av bolagets president, Yuichi Horita, som under ett tal på Semicon Japan 2023 meddelade att målet är att anskaffa 60 procent av all utrustning och material från japanska leverantörer.

Att till 60 procent förlita sig på inhemska leverantörer är ett betydande kliv upp från idag, där blott 25 procent av all utrustning tillskrivs japanska underleverantörer. Fabriken i Kumamoto som ska stå klar till slutet av 2024 ska till 2026 anskaffa 50 procent av all utrustning och material inom landet, för att till 2030 nå det uttalade målet 60 procent. Det här innebär även att inhemsk tillverkning väntas öka.

Med tiden har flera japanska företag valt att förlägga tillverkning av halvledarmaterial till Taiwan istället för Japan, en erfarenhet landet knappast är ensamt om. I och med TSMC:s dotterbolag JSMC och andra halvledarsatsningar i landet förväntar sig nu Horita att många japanska aktörer kommer flytta hem delar av sina teknikinvesteringar.

Den första fabriken signerad JASM ska tillverka kretsar om 12 nanometer och om allt går enligt plan, vilket Horita gör gällande, inleds de första leveranserna till slutet av 2024. Fabriken som har namnet Fab 23 är det enda officiella projektet i landet, men det finns även uppgifter som talar för att ytterligare två fabriker planeras. Tidigare rapporterade Nikkei om en andra framtida fabrik, Fab 23 Phase 2, i Kumamoto som ska tillverka mer avancerade kretsar om 6 nanometer, och enligt The Japan Times ska TSMC ha informerat Nvidia och Apple att de överväger en tredje fabrik, Fab 23 Phase 3, med tillverkning om 3 nanometer.

Avslutningsvis ska nämnas att TSMC:s japanska bolag JASM likt europeiska ESMC är ett konglomerat, vilket ger bolaget en lokal förankring. Förutom sig själv som majoritetsägare med en andel om 70 procent äger Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSSC) 20 procent av det gemensamma bolaget, medan den japanska bilutrustningsleverantören Denso svarar för 10 procent.

KällaDigitimes
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också