HemNyheterAffärerTSMC i samtal med Tyskland om etablering i Europa

TSMC i samtal med Tyskland om etablering i Europa

Kretsjätten är i långt gångna samtal om att etablera sig i Europa och stärka Tyskland som tillverkningshubb i EU.

Under hösten besökte TSMC Tyskland för att prospektera möjligheterna till att bygga en fabrik, vilken skulle bli bolagets första i EU. Detta efter att under lång tid ha uttryckt skepsis, bland annat har bolagets styrelseordförande Mark Liu kallat EU:s ambitioner om att få hem en större del av halvledartillverkningen för ”orealistiska”.

Nu rapporterar Financial Times att TSMC gått från att förutsättningslöst överväga möjligheterna till att vara i långt gångna samtal om en Europa-etablering. Specifikt är det Tyskland, som på sikt allt mer ser ut att bli EU:s halvledarhubb, och Dresden i delstaten Sachsen som är i blickfånget. I början av nästa år uppges TSMC skicka flera högt uppsatta chefer till Tyskland för att diskutera statligt stöd, men om det gäller på federal, regional eller lokal nivå framgår inte.

TSMC och lokalregeringen i Sachsen är båda tystlåtna om uppgifterna. När de lämnar kommentarer nöjer sig TSMC med att meddela att de inte utesluter någonting, men att det i dagsläget inte finns några konkreta planer. Lokalregeringen å sin sida berättar att Sachsen stöder ”sådana företag” med målet att stärka ”kisel-Sachsen” som högteknologisk plats. Sedan tidigare har Globalfoundries en av sina största fabriker i Dresden. Nyligen rapporterades även att Sachsen planerar att bygga om en gammal militärflygplats för att bereda väg för TSMC.

En fabrik för kretstillverkning kräver robusta leveranskedjor och även detta är någonting som TSMC ska vilja diskutera med Tyskland. Med en aktör som Globalfoundries redan etablerad i Dresden finns allt sådant redan på plats, men frågan som kvarstår är om det finns kapacitet nog för att stödja TSMC vid en eventuell etablering.

Intel är i full gång med att etablera sig som kontraktstillverkare och när de gör utfästelser om att bygga nytt handlar det närmast uteslutande om spjutspetstekniker. När TSMC bygger ut i andra länder än Taiwan handlar det framförallt om så kallade legacy-noder med fokus på 28 nanometer. Om en etablering sker i Dresden är det just 28 samt 22 nanometer som ska vara aktuella. Och det vore inte konstigt – en satsning i EU från TSMC:s sida skulle med stor sannolikhet handla om att möte bilindustrins behov, snarare än att tillverkare kretsar för high-performance computing (HPC).

Som tidigare nämnt ser Tyskland ut att bli centrum för europeisk halvledarindustri. Ett stenkast från Dresden ligger Magdeburg, där Intel satsar som mest och där bolaget uttalat gjort gällande att det ska bli navet för bolagets halvledarindustri. Om TSMC:s etablering blir verklighet är det ingen långsökt gissning att Intel och TSMC, och kanske även Globalfoundries, trots rivalitet gör gemensam sak för att genom stordriftsfördelar bygga ut gemensamma leveranskedjor.

Relaterat är att Intels satsning i Tyskland ska ha blivit dyrare än planerat och att de därför pausat byggnationen i Magdeburg med motkrav på ökade subventioner. Ännu är ingenting färdigt, men med tanke på EU:s iver om att ta hem halvledartillverkning och det gemensamma utspelet mellan ordförande Ursula von der Leyen och Intels VD Pat Gelsinger är det ingen högoddsare att Intel kommer gås till mötes.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också