HemNyheterHalvledareSIA: "Halvledarindustrin i USA 67 000 anställda kort år 2030"

SIA: ”Halvledarindustrin i USA 67 000 anställda kort år 2030”

Den som väljer att utbilda sig för halvledarsektorn går en ljus framtid till mötes.

Världen råder inte brist på halvledarsatsningar, där bland annat Intels VD Pat Gelsinger liknat chipindustrin vid ”vår tids olja”. Vad som däremot saknas är utbildad arbetskraft som ska framställa framtidens halvledarprodukter, vilket amerikanska branschorganisationen Semiconductor Industry Association (SIA) nu sätter siffror på – hela 67 000 arbetstillfällen väntas stå vakanta år 2030.

Vad än värre är att SIA endast räknar amerikanska arbetstillfällen, och när tekniker, datavetare och ingenjörer räknas in sväller totalsumman till hela 1,4 miljoner i enbart den amerikanska ekonomin år 2030. USA:s halvledarindustri sysselsätter idag cirka 345 000 anställda, och arbetstillfällena väntas till nästa decennieskifte ha ökat till cirka 460 000 – medan endast 393 000 anställda väntas stå redo att arbeta.

Tillsammans med Oxford Economics har SIA tagit fram en trepunktsplan för att bibehålla arbetskraft i landet. USA:s halvledarsamarbete med Indien kommer föga förvånande på tal, istället talas det om starkare stöd för regionala partnerskap och nya program som ska göra det mer attraktivt för tekniker och ingenjörer att välja halvledarsektorn och annan avancerad tillverkande industri.

Den andra punkten är att utöka studiemöjligheter inom vetenskapliga ämnen för att få fram fler ingenjörer och datavetare – ”för halvledarindustrin och andra sektorer som är kritiska för framtidens ekonomi”, som SIA uttrycker det i sitt pressmeddelande. Sist men inte minst på önskelistan står internationella studenter, som ska övertygas att stanna i USA.

Av de 67 000 arbetstillfällena som SIA väntar sig stå tomma år 2030 väntas 41 procent (27 300 jobb) vara för ingenjörer, 39 procent för tekniker samt 20 procent för datavetare. Sedan tidigare vet vi att TSMC har flaggat för att dess Arizona-etablering redan nu lider brist på kvalificerad arbetskraft – och att Kina både utbildar och anställer överlägset flest ingenjörer inom halvledare.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också