HemNyheterArkitekturerNvidia knep 98 procent av AI-marknaden 2023

Nvidia knep 98 procent av AI-marknaden 2023

GPU-jätten fullkomligt dominerar AI-marknaden, men reell konkurrens från såväl traditionella ärkerivaler som kunder är på uppsegling.

Den aktör som gynnats mest av den rådande AI-boomen är utan tvivel Nvidia, som sedan långt innan hypen kring ChatGPT byggt upp ett ekosystem med hårdvara och mjukvara. Nu rapporterar HPCWire, med hänvisning till Techinsights, att Nvidia sålde 3,76 miljoner beräkningskretsar, GPU:er, för datacenter under 2023 – en ökning från 2,64 miljoner enheter under 2022.

När huvudkonkurrenterna AMD och Intel räknas in uppgick de totala leveranserna av GPU:er för datacenter till 3,85 miljoner. Med andra ord hade Nvidia en förkrossande marknadsandel om 98 procent sett till levererade enheter. Samma procentandel är även fallet räknat i omsättning som uppgick till 36,2 miljarder USD – en betydande ökning från 10,9 miljarder USD år 2022. Sett till hela verksamheten omsatte Nvidia 60,9 miljarder USD år 2023.

Att omsättningen mer än trefaldigades samtidigt som leveranserna ”endast” ökade med drygt 42 procent talar sitt tydliga språk gällande att det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) per levererad GPU för AI-ändamål stigit radikalt. Det här kan tillskrivs att Nvidia under 2022 lanserade arkitekturen Hopper, som beräkningskortet H100 blev först ut att nyttja, kombinerat med att den skyhöga efterfrågan gjort det möjligt att trissa upp priserna.

En fotnot i sammanhanget är leveranserna av GPU:er i Geforce-serien för gaming, där Nvidia nått nya höjder med i skrivande stund en marknadsandel om 88 procent. AMD å sin sida svarar för resterande 12 procent med Radeon-serien medan Intel med sin serie Arc är en obefintlig spelare. Vad som gör detta intressant är att GPU-arkitekturer i regel utvecklas med såväl gaming som arbetsstationer och datacenter i åtanke, och därefter anpassas för respektive segment. Det visar på Nvidias klara dominans på GPU-marknaden och den uppförsbacke AMD och Intel har för att komma igen.

Det finns idag inga tecken på att Nvidia kommer tappa sin klara position som marknadsledare inom de kommande åren, däremot kan det sägas att konkurrensen är på väg att tillta. Till följd av brist på Nvidia-kretsar och höga priser har bland annat Microsoft, Meta och Oracle lagt stora ordrar på AMD:s Instinct MI300-serie, som lanserades i slutet av 2023. I samband med AMD:s kvartalsrapport i april berättade VD:n Lisa Su att försäljningen av MI300 nådde 1 miljarder USD på mindre än två kvartal, och för helåret räknar bolaget med att serien ska inbringa in 4 miljarder USD.

Intel å sin sida lanserade nyligen AI-acceleratorn Gaudi 3, som på pappret ser ut att vara en konkurrenskraftig produkt och det finns indikationer om att bolaget kommer pressa priserna på serien för att vinna mark. Bolagets intäkter för denna beräknas till betydligt mer blygsamma 500 miljoner USD under årets andra hälft. Samtidigt ska Intel under 2024 lansera kodnamn Falcon Shores, bolagets nästa GPU, som efterträder första generationens Ponte Vecchio. Medan Gaudi 3 är särskilt anpassad för AI-beräkningar är Falcon Shores likt AMD Instinct och Nvidias lösningar fullt programmerbar, och kan användas även för andra tillämpningar än just AI.

Samtidigt som Nvidia ser ut att börja få någon form av reell konkurrens från sina traditionella rivaler är dess kunder på väg att ge sig in i leken. Amazon, Google, Meta och Microsoft är några namnkunniga som vardera redan har olika lösningar för datacenter, men nu lägger stora resurser på specifikt AI-kretsar för att bryta beroendet av Nvidia. Att de väljer den vägen har tre orsakar – den stora bristen från Nvidias sida och de höga priserna. Den tredje är att AI-marknaden väntas bli så pass lönsam att de räknar med tillräckligt hög avkastning på investeringarna (ROI) för att det ska vara värt för vardera att lägga flera miljarder USD på egna skräddarsydda lösningar.

Medan konkurrens är på uppsegling är gemensamt för samtliga alternativ att de har ett flerårigt försprång att ta igen. Nvidia står inte heller stilla utan lanserar senare under året nästa arkitektur Blackwell, som än en gång lyfter prestandataket rejält. Med en marknad som fortsätter att växa har Nvidia även snabbat på sin utveckling och avser lansera en ny arkitektur årligen, där Rubin står näst på tur efter Blackwell. Rubin lanseras tillsammans med den nya CPU-kretsen Vera samt en ny version av gränssnittet NVLink, NVLink 6, som med en hastighet om 3 600 GB/s väver samman flera beräkningskretsar samt nya lösningar på nätverkssidan.

Summa summarum har Nvidia idag en ohotad position på en växande marknad. Dess regelrätta rivaler och kunder kommer sannolikt att börja växa sina idag blygsamma marknadsandelar under året, men räknat i omsättning lär Nvidia, lägre andel levererade enheter till trots, fortsätta växa.

KällaHPCWire
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också