HemNyheterHalvledareMinnesmarknaden i fortsatt fritt fall – ingen ljusning i sikte

Minnesmarknaden i fortsatt fritt fall – ingen ljusning i sikte

Priserna på DRAM dyker i rasande takt och ännu syns inga tecken på att trenden är på väg att brytas.

I halvledarindustrin hör det till vanligheten att priserna på olika typer av minne svänger kraftigt, men utvecklingen de senaste kvartalen kan inte beskrivas som annat än exceptionell. Marknaderna för DRAM för primärminne och NAND för lagring sjunker som stenar, vilket kommer som direkt följd av minskad efterfrågan och skyhöga lagernivåer.

När analysfirman Trendforce släpper sin senaste rapport fortsätter de för minnestillverkarna dystra tongångarna. För årets första kvartal som är inne på sina sista dagar sjönk det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) för olika typer av DRAM med ytterligare 20 procent och prognosen framgent är att fortsatt prisfall är att vänta ”utan ljusning i sikte”.

Nedbrutet i olika segment är störst nedgång att skönja på serversidan, sannolikt till följd av att stora teknikföretag ser över sina kostnader, vilket hittills inneburit att dra ned på nya investeringar och göra sig av med anställda. För DDR4 beräknas ASP ha sjunkit med 20–25 procent, medan siffran som anges för den senaste standarden DDR5 är hela 23–28 procent.

Hårt drabbade av stigande inflationen och centralbankers räntehöjningar är vanliga konsumenter, som håller allt hårdare i sina plånböcker. Följaktligen sjunker priserna även i andra segment som persondatorer och grafikkort, där ASP beroende på minnestyp sjunkit med 15–23 procent. Inom kategorin Consumer, där DRAM för konsumentelektronik som nätverk och TV-apparater ingår, var nedgången 18–23 procent. Minst ansatt är DRAM för mobila enheter som sjönk med 13–18 procent.

När Trendforce blickar framåt ser de som nämnt ingen ljusning i sikte och för årets andra kvartal förutspås en nedgång i ASP mellan 8–20 procent beroende på segment, för att i sin helhet snitta 10–15 procent ned. Det är svårt för alla att sia om framtiden och så är även fallet med Trendforce, som ändå levererar det självklara receptet för att stoppa prisfallet – kraftigt sänkt produktionstakt och minskade lagernivåer.

Semi14 rapporterade nyligen att lagernivåerna för minneskretsar hos både Micron och SK Hynix räknas i drygt 150 dagars försäljning. Båda parter har även dragit i handbromsen för planerade investeringar i nya fabriker och växlar ned produktionen, men det är tveksamt huruvida deras åtgärder får önskad effekt. Världens största minnestillverkare Samsung går emot strömmen och öser pengar över nyinvesteringar, och har inte för avsikt att dra ned på produktionen.

Att Samsung går emot vad som kan anses vara logiskt kortsiktigt har att göra med att de ser en chans att växa sina marknadsandelar. Bolaget gjorde detsamma i samband med finanskrisen 2008, vilket på kort sikt pressade deras – och konkurrenternas – marginaler. Resultatet den gången blev att Samsung ensamt svarade för 50 procent av minnesmarknaden och att minnesaktörerna Elpida Memory och Qimonda slogs ut.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också