HemNyheterPolitikKina vädjar till WTO att närmare granska USA-ledd exportallians

Kina vädjar till WTO att närmare granska USA-ledd exportallians

Ett allt mer trängt Kina vill att World Trade Organization sätter Japan, Nederländerna och USA under lupp.

USA drar åt tumskruvarna på Kinas halvledarambitioner och har under året lyckats förmå Japan att följa efter, och Nederländerna att utöka sina exportrestriktioner. Efter ett par månaders arbete med nödvändig lagstiftning är parterna på gång att sätta ytterligare press på Kina, vars möjligheter att ens bygga ut sin tillverkningskapacitet eller underhålla maskiner ser allt mörkare ut.

Nu vänder sig Kina återigen till World Trade Organization (WTO) med en vädjan om att den USA-ledda alliansens exportrestriktioner ska granskas närmare. Under ett WTO-möte lät Kina meddela att de vill se att Japan, Nederländerna och USA rapporterar in vad de planerar, rapporterar den statligt ägda propagandakanalen China Central Television (CCTV). Enligt kanalen ska Kina framfört sin ståndpunkt, att de tre ländernas exportrestriktioner bryter mot WTO:s principer om rättvisa och transparens.

Uppgifterna bekräftas av en tjänsteman i Genève, som berättar att Kina väckte frågan under vad som beskrivs som ett ”spänt tvådagarsmöte” i handelsrådet Council for Trade in Goods. Vad som blev sagt under mötet framgår dock inte, vare sig av tjänstemannen eller CCTV.

I början av mars gick Nederländerna ut med att de inför hårdare Kina-sanktioner innan sommaren, vilket i allt väsentligt påverkar världsledande ASML. Inom ramen för de nya restriktionerna väntas bolagets mest avancerade DUV-utrustning (deep ultraviolet), som möjliggör tillverkning ned till 7 och 5 nanometer, omfattas. Den kommande salvan exportförbud följs av att bolaget inte levererat en enda litografikmaskin med EUV-strålning (extreme ultraviolet) till Kina, något som krävs för tillverkning från 3 nanometer eller modernare.

Högaktuellt är Japan som nyligen gått ut med att de, utan att uttryckligen nämna Kina, begränsar exporten av 23 verktyg för tillverkning av halvledare. Motiveringen bakom är enligt Japan att de som tekniknation ska uppfylla sina åtaganden att bidra till internationell fred och stabilitet, det vill säga förhindra Kina från att tillverkare avancerade halvledare som kan användas för militära ändamål. Kinas utrikesministerium svarade att de var starkt missnöjda och hoppades att Japan framledes intar en objektiv position gentemot landet.

Japans utfästelser är som hämtade från USA, som länge talat om att exportförbuden mot Kina är en fråga om nationell säkerhet och att det inte handlar om ett handelskrig. Medan det sannolikt finns en genuin oro kring hur Kinas halvledarkapacitet utvecklats är det svårt att bortse från den ekonomiska aspekten, då det ofta talas om att det endast är en tidsfråga innan Kina går om USA i rollen som världens ekonomiska stormakt. Det blir svårt, om inte omöjligt, utan halvledare.

Med Japan och Nederländerna i ryggen ser det ut att endast vara en tidsfråga innan USA i princip fått Kinas halvledarindustri att tvärnita. Utan Japan och Nederländerna blir det nämligen svårt att bygga ut den inhemska tillverkningskapaciteten och utvecklingen av mer avancerade kretsar tar i princip stopp. Om exportförbuden även förbjuder reservdelar skulle Kinas tillverkningskapacitet krympa med tiden, i takt med att maskiner går sönder. Landet ligger inte på latsidan utan arbetar på egna verktyg, men dessa ligger höst troligt många år fram i tiden.

Förutom att blockera leveranserna av litografiutrustning till Kina finns restriktioner vad gäller export av avancerade kretsar, där TSMC och dess klienter rättat sig in i ledet. Huvudkonkurrenten Samsung som också tillverkar kretsar i spjutspets är en eventuell joker i spelet, då Sydkorea i halvledarfrågan intagit en betydligt mer försiktig hållning mot Kina.

Vilken effekt Kinas vädjan till WTO får i praktiken kvarstår att se, men det kan vara ett slag i luften. Att behandla frågan och eventuellt ställa Japan, Nederländerna och USA inför rätta kan ta flera år och sen skulle den behöva komma upp i WTO:s högsta domstol, appellationsdomstolen. Den är dock satt ur spel då USA sedan den förra presidenten Donald Trump blockerat tillsättningen av nya domare och sittande Joe Biden tycks på obestämd tid vilja vidmakthålla detta.

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också