HemNyheterPolitikKina: "Halvledarkrig bör inte gå ut över våra relationer med EU"

Kina: ”Halvledarkrig bör inte gå ut över våra relationer med EU”

Ambassadör Tan intar en mjukare linje mot EU och Nederländerna än mot USA.

Kinas ambassadör till Nederländerna, Tan Jian, utfäste i helgen att det kinesisk-amerikanska halvledarkriget inte bör gå ut över EU. Uttalandet kom under en intervju som publicerats i den nederländska publikationen NRC och symboliserar en ovanligt mjuk linje från kinesiskt håll – samt ett sannolikt hopp om att Kina inte går miste om mer nederländsk utrustning från ASML.

If the Americans treat us in a hegemonic manner, we will of course respond […] But our relationship with the EU should not be affected.

– Tan Jian, Kinas ambassadör till Nederländerna

Tan meddelar att Kina bör svara på de amerikanska initiativen att strypa tillgången till avancerad halvledarteknik – men att relationerna till EU inte ska bli lidande. Nederländerna och därigenom EU är allierade med den amerikanskledda halvledarblockaden mot Kina som syftar till att omöjliggöra halvledartillverkning i spjutspetsen på säkerhetspolitiska grunder.

Som en följd av detta bannlystes export av ASML:s mest avancerade DUV-utrustning till Kina hastigt och lustigt vid årsskiftet, vilket ledde till protester från Kinas utrikesdepartement. Där och då manade talespersonen Wang Wenbin Nederländerna att vara opartiska och respektera marknadsprinciper och lagar – samtidigt som han kallade USA:s metoder ”hegemoniska” och ”mobbning”.

The US has stretched its idea of ​​security far, too far, even to matters that have nothing to do with military risks […] And they are putting pressure on their allies to do the same.

– Tan Jian

Tan, i egenskap av ambassadör i ett EU-land, uttrycker sig något mer reserverat och skyller haveriet på USA, utan att peka finger på varken Nederländerna eller EU. Likt hans arbetsgivare, den kinesiska staten, anser han dock att USA mjölkat förbud under förevändningen nationell säkerhet alldeles för långt – och att dess allierade pressats att göra detsamma.

Istället uttrycker Tan hopp om att situationen inte förvärras, något som ska säkerställas genom dialog med den nederländska staten. Situationen med exportförbud av avancerad ASML-utrustning är inte heller det enda exemplet, utan Tan menar att kinesiska bolag har det allt svårare att verka i Europa. Ett relevant sentida fall är hur kinesiskägda Nexperia tvingades sälja Newport Wafer Fab – även om Nederländerna några veckor senare godkände försäljningen av ett inhemskt startup till just Nexperia.

European China policy is confusing […] China is referred to as a cooperation partner, an economic competitor and a systemic rival.

– Tan Jian

Avslutningsvis anser Tan att EU:s policy gentemot Kina är ”förvirrande”, med olika attityder mot landet beroende på vilken del av marknaden eller samhället det gäller. Klart står i alla fall att Tan och Kina har större hopp om att rädda relationen till EU och Nederländerna än med USA.

KällaDigitimes
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också