HemNyheterHalvledareNederländerna pressas att omgående blockera ASML-export till Kina

Nederländerna pressas att omgående blockera ASML-export till Kina

Med den nederländska regeringen som ombud har USA tvingat ASML att omgående upphöra med export av avancerad utrustning till Kina.

År 2023 präglades till stora delar av ett högteknologiskt handelskrig, där USA i omgångar drog åt tumskruvarna kring Kinas möjligheter att importera litografisk utrustning. Trots detta har landet lyckats bygga ut sin inhemska tillverkningskapacitet och börjat producera avancerade kretsar på 7 nanometer, och är av bedömare på god väg att nå 5 nanometer.

USA:s utlovade ”starkast möjliga” åtgärder har nu mynnat ut i att landet pressat Nederländerna att upphöra med export av litografiska maskiner signerade ASML och det med omedelbar verkan. Exportstoppet som skedde utan förvarning till Kina berör ASML:s mest avancerade scanners med DUV-teknik (Deep Ultraviolet), NXT:2050i och NXT:2100i, vilka sannolikt är avgörande pusselbitar i Kinas ambitioner att fortsätta avancera tillverkningstekniskt.

A license for the shipment of NXT:2050i and NXT:2100i lithography systems in 2023 has recently been partially revoked by the Dutch government, impacting a small number of customers in China.

– ASML

I ett uttalande meddelar ASML att den av nederländska regeringen upphävda exportlicensen enbart rör ett ”fåtal kunder i Kina”. En, ett fåtal eller många spelar i sammanhanget mindre roll i då namnet på allas läppar är Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), som tagit landet till 7 nanometer och är på god väg mot 5 nanometer. Det är kutym för stater att inte peka ut enskilda företag utan att uttala sig och göra åtgärder med breda penseldrag, men att exportstoppet specifikt har SMIC i sikte är ingen högoddsare.

Kina har inte varit sena med att kommentera Nederländernas, eller rättare sagt USA:s, senaste drag mot landet. Utrikesministeriets talesperson Wang Wenbin manar Nederländerna till att vara opartiska, respektera marknadsprinciper och lagar, och att länderna istället borde värna gemensamma handelsintressen och att upprätthålla stabilitet i internationella leveranskedjor.

Mot USA som spelar den centrala rollen i västvärldens försök att få Kinas halvledarindustri på knä är tongångarna annorlunda. Den senaste salvan exportkontroller beskrivs av Wenbin som ”hegemoniska” och ”mobbning”, och han menar att det kommer att slå tillbaka mot USA. På vilket sätt framgår inte, men en möjlighet är det mycket sannolika att Kina kan svara med ytterligare exportkontroller av viktiga mineraler. Hittills har landet infört exportkontroller på halvledarmetallerna gallium och germanium, men även grafit som är en nyckelmetall för batterier och därigenom bilindustrins gröna omställning.

We do not expect the current revocation of our export license or the latest U.S. export control restrictions to have a material impact on our financial outlook for 2023.

Förutom att konstatera tillbakadragandet av exportlicenser låter ASML meddela att det inte väntas få någon inverkan på bolagets resultat för 2023, som håller på att läggas till handlingarna. Desto mer oklart är det hur befintliga och potentiellt tillkommande exportrestriktioner kan komma att påverka ASML:s verksamhet under 2024 – en fråga bolaget hittills valt att ducka.

På senare år har Kina varit ASML:s tredje största marknad, efter Taiwan och Sydkorea, men tredje kvartalet 2023 stack ut då Kina stod för hela 46 procent av bolagets försäljning. Denna avvikelse ska ses med bakgrund av just USA:s exportrestriktioner och att Kina hamstrar alla utrustning de kan för att föregå potentiella åtstramningar, något de ur ett Kina-perspektiv gör rätt i. I väntan på inhemsk kapacitet för litografiska maskiner är landet nämligen fortsatt beroende av ASML.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också