HemNyheterHalvledareIntel Foundry blir leverantör på 18A till amerikanska försvaret

Intel Foundry blir leverantör på 18A till amerikanska försvaret

Programmet RAMP-C gör Intel till hovleverantör av specialutvecklade kretsar för militärt bruk.

Det amerikanska försvarsdepartementet (Department of Defense) har kvalificerat Intel Foundry och dess 1,8-nanometersprocess (18A) som leverantör till nationens försvarsintressen. Detta sker i en tredje iteration av programmet Rapid Assured Microelectronics Prototypes – Commercial (RAMP-C), där Intel i tidigare faser samarbetat med andra amerikanska bolag likt IBM samt EDA-bolagen Cadence och Synopsys för att ta fram kretsar till militära bolag.

Arbetet med RAMP-C inleddes år 2021, då grundplåten för ett slags konsortium som syftade till att utveckla och kvalificera kretsar för militärt bruk lades. Det hela sammanföll tidsmässigt med att Intel var i full färd med att bryta ut sin division för tillverkning, Intel Foundry. Målet från statligt håll var att utnyttja kommersiella aktörer för att få tillgång till avancerad tillverkningsteknik kostnadseffektivt – utan att behöva förlita sig på utländsk tillverkning.

Även TSMC:s ursprungliga planer för tillverkning i Arizona hade ett öga på RAMP-C. Den första iterationen av TSMC:s expansion av avancerad tillverkning utanför Taiwan var tänkt att bestå av en anläggning i Arizona, med tillverkning på 5 nanometer. Ett av argumenten för TSMC där och då var att bolaget ville komma åt lukrativa försvarskontrakt åt den amerikanska staten, något som endast är möjligt om intellektuella rättigheter och produktion sker inom landets gränser.

Intel Foundrys tillkännagivande om att processen 18A och produktionskapaciteten är redo för RAMP-C är den tredje fasen av programmet. Om fas två har det amerikanska försvarsdepartementet varit något mer tystlåtet – vilket kan förklaras med att det var en onboarding-fas för militära bolag med behov av specialutvecklade kretsar. Bland bolagen som sommaren 2023 började utveckla och testa kretsar hos Intel räknades två av världens största leverantörer av krigsmateriel, Boeing och Northrop Grumman.

We are very excited that for the first time in decades, U.S. government and defense industrial base customers will have access to one of the industry’s leading-edge process technologies at the same time as commercial customers.

– Kapil Wadhera, Vice President for Foundry Services, Intel

Föga förvånande är Intel Foundry tillfreds med att kunna sälla sig till en exklusiv skara av leverantörer med lukrativa försvarskontrakt. Bolagets Kapil Wadhera låter hälsa att staten och försvarsindustrin för första gången på decennier kommer ha tillgång till en ledande tillverkningsprocess vid samma tidpunkt som kommersiella kunder, utan att behöva stå i kö.

Intel 18A, bolagets kommande tillverkningsprocess, väntas anlända sent år 2024 och har utöver det amerikanska försvarsdepartementet tecknat kunder likt Microsoft såväl som Ericsson.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också