HemNyheterHalvledareHalvledarindustrins svacka fortskrider "något kvartal till"

Halvledarindustrins svacka fortskrider ”något kvartal till”

ASML talar om en "klassisk nedgång" som blir mer ihållande än vanligt och TSMC skruvar ned prognoserna för året.

Efter en skarp nedgång vände ekonomin uppåt under coronapandemin, med aldrig tidigare skådad efterfrågan av halvledare som följd. När pandemin härjade som värst höll efterfrågan i sig, men under 2022 års andra fick marknaden än en gång hosta till följd av lägre efterfrågan, hög inflation och höjda räntor. Resultatet är försäljningen av elektronik dalat på alla håll, vilket gjort ett tydligt avtryck på halvledarindustrin.

Semiconductor inventory adjustment in the first half of 2023 is taking longer than our prior expectation. It may extend into the third quarter this year before rebalancing to a healthier level.

– C.C. Wei, VD på TSMC

Världens största kontraktstillverkare, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), kapar nu i sina prognoser för 2023 och räknar nu med minska omsättning ställt mot 2022. Detta är att jämföra med tidigare prognoser då bolaget spådde en marginellt ökad omsättning. Tilläggas ska dock att TSMC:s väntade tillbakagång kommer efter ett gynnsamt 2022 där bolagets omsättning steg med hela 43 procent. Säljsiffror från intresseorganisationen Semiconductor Industry Association (SIA) som publicerades i början av april visar att industrin i sin helhet föll med 20,7 procent under februari 2023 på årsbasis.

Anledningen bakom de nedskruvade prognoserna är den höga efterfrågan och brist på halvledare som rådit, vilket fick företag i alla sektorer att bygga stora lager som inte längre är önskvärda. Det som sker nu är således en korrektion av bolagens lagerhållning, som enligt TSMC tar längre tid än väntat. Bedömare har tidigare sett att efterfrågan skulle vända uppåt under årets andra kvartal, men nu tror TSMC att orderingångarna börjar återgå till det normala först under det tredje kvartalet.

En god indikator på hur industrin mår är nederländska ASML, som står bakom en stor del av de verktyg kretstillverkare världen över använder. Så sent som i förra veckan talade bolaget om att orderingångarna för EUV-utrustning från i synnerhet TSMC, Samsung och Intel minskar kraftigt. Effekterna för ASML låter sig dock vänta då de har orderböcker fyllda för lång tid framöver och arbetar envetet med att skruva upp sin kapacitet.

När ASML nyligen presenterade sin kvartalsrapport för Q1 2023 hade de en omsättning om 6,75 miljarder euro med vinst på 1,96 miljarder och 50,6 procent bruttomarginal. Dessa siffror ska ställas i relation till bolagets orderstock som överskrider 38,9 miljarder, det vill säga försäljning motsvarande knappt sex kvartal.

We’re looking at . . . a typical downturn situation in the semiconductor industry, which actually hasn’t happened for a large number of years, where the supply just exceeds the demand.

– Peter Wennink, VD på ASML

När VD:n Peter Wennink kommenterar läget beskriver han det som en historiskt sett normal nedgång, vilket inte skett under väldigt många år (och att det är därför industrin reagerar så kraftfullt /reds. anm.). Att vi under många år varit i en positiv cykel går att tillskriva att en stor del av västvärldens riksbanker efter finanskrisen 2008–2009 haft låga räntor som varit gynnsamma för företag och konsumenter, som haft mer pengar att röra sig med för konsumtion.

Den nu branta nedgången kan nämligen till stora delar tillskrivas att konsumenterna håller hårt i plånböckerna. Försäljningen av persondatorer har sjunkit som en sten och under första kvartalet 2023 uppskattar analysfirman IDC att försäljningen gått ned med 29 procent jämfört mot samma period föregående år. En annan kategori som under samma period fallit kraftigt är smarta telefoner, där försäljningssiffrorna enligt Canalys gått tillbaka 12 procent. Som direkt följd av detta sjunker minnesmarknaden för DRAM och NAND som en sten.

En ljuspunkt stavas maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI), som efter lanseringen av ChatGPT november 2022 växer explosionsartat. Här är en av de stora vinnarna Nvidia som ökat sina ordrar av beräkningskretsen H100, som tillverkas på TSMC:s 4-nanometersteknik. Huruvida TSMC kan dra full nytta av denna oväntade ökade efterfrågan är långtifrån självklart, då ledtiderna för att skala upp produktionen av spjutspetstekniker är runt 18 månader.

Den stora kretsbristen blev ett faktum för större delen av världen först när den drabbades fordonsindustrin, vars produktionsmetod just-in-time (JIT) slog tillbaka mot dem när de först drog tillbaka sina ordrar av chip och sedan ville ställa sig först i kön igen när ekonomin vände uppåt under coronapandemin. Där råder fortfarande viss brist på halvledare, vilket är ännu en ljuspunkt för halvledarindustirn, men försäljningen väntas även här falla tillbaka under 2023 års andra hälft, menar TSMC:s C.C. Wei.

Now the big question is with what speed, at what slope is this recovery? Well, I don’t know. But what I do know is that nobody thinks about this massive recession. We just are in this period for one or two quarters more.

– Peter Wennink, VD på ASML

Peter Wennink vars bolag har en global särställning menar att en återhämtning är given, men att den stora frågan är hur snabb den blir. Han menar även att ”ingen” ser vad som pågår som en stor recession och att en ljusning går att skönja till slutet av året.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också