HemNyheterHalvledareEU Chips Act färdigställs – 43 miljarder euro till inhemsk industri

EU Chips Act färdigställs – 43 miljarder euro till inhemsk industri

Europeiska rådet och Europaparlamentet kommer överens om 43 miljarder euro till halvledarsektorn till och med år 2027.

Den europeiska halvledarförordningen Chips Act ser under Sveriges EU-ordförandeskap ut att gå från plan till verklighet, då unionens råd och Europaparlamentet nått en preliminär politisk överenskommelse. Som väntat och tidigare utannonserat handlar förordningen om att fördubbla produktionen av halvledare räknat i värde, från dagens cirka 10 procent till 20 procent år 2030.

Även investeringarnas totalsumma är densamma som kommunicerades i början av år 2022, 43 miljarder euro. Då talades det om att uppemot 5 miljarder euro kunde komma från unionens kassa, medan europeiska rådet nu har preciserat bidragsdelen från EU:s budget till mer blygsamma 3,3 miljarder. Likt tidigare gäller också den 43 miljarder euro stora budgeten för investeringar under perioden år 2021–2027.

Den europeiska chipstrategin struktureras kring fem strategiska mål, som ska förverkliga visionen:
– Europa ska stärka sitt ledarskap inom forskning och teknik.
– Europa ska bygga upp och stärka den egna kapaciteten för innovativ design, tillverkning och kapsling av avancerade chip och för att omsätta dem i kommersiella produkter.
– Europa ska införa en ändamålsenlig ram för att avsevärt öka den europeiska produktionskapaciteten till 2030.
– Europa måste göra något åt den akuta kompetensbristen, locka till sig nya begåvningar och stödja framväxten av en högkvalificerad arbetskraft.
– Europa bör utveckla en djupgående förståelse av de globala leveranskedjorna för halvledare.

– Europeiska unionens råd

Även andra mål är bekanta sedan tidigare, där rådet specificerar fem mål som är tänkta att hjälpa unionen nå en 20-procentig marknadsandel till decennieskiftet. Av särskild vikt är sannolikt formuleringen ”avancerade chip”, vilka i dagsläget lyser med sin frånvaro i Europa. Denna roll lär, trots farthinder längs vägen och kreativa förhandlingstekniker till trots, axlas av Intel med tillverkning på 2 nanometer i tyska Magdeburg – en anläggning vars prislapp helt på egen hand under mars månad beräknades till 30 miljarder euro.

BudgetpostSumma (miljoner euro)
Horizon Europe2 050
Fonden för ett sammanlänkat Europa400
Programmet för ett digitalt Europa600
Outnyttjad marginal250
Totalt3 300

I en 103 sidor lång PDF specificerar rådet de olika målbilderna, men kanske också framförallt en detaljerad budgetprojektion. Av EU-budgetens 3,3 miljarder delas majoriteten ut via Horizon Europe, unionens forsknings- och innovationsprogram. Dessutom budgeteras för nio heltidstjänster för EU-tjänstemän för att arbeta med halvledarfrågorna, med en personalbudget om 1,125 miljoner euro per år.

The strong and broad political support for these objectives shows that the EU is serious about securing its future prosperity

– Hendrik Bourgeois, VP for European Government Affairs, Intel

Just Intel visade sig också vara snabba att visa sitt stöd för halvledarförordningen – ett tecken på att bolaget fortsatt uppvaktar unionen. Amerikanska Bloomberg noterar även att förhandlingarna kring förordningen tog ”endast 14 månader – ett högt tempo för EU”. Förordningen väntas bli lag inom kort när europeiska rådet och Europaparlamentet slutför, godkänner och antar den preliminära förordningen som lagts fram.

KällaEU
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också