HemNyheterPolitikUSA förbereder breddat kinesiskt exportförbud

USA förbereder breddat kinesiskt exportförbud

AI-hårdvara och verktyg nästa steg i Joe Bidens anti-kinesiska verktygslåda.

Den amerikanska ivern att hålla Kina stången vad gäller avancerad kretstillverkning är vida känd. Trots denna har kinesiska SMIC i skymundan sålt kretsar tillverkade på 7 nanometer i över ett år och kan komma att uppnå tillverkning på 5 nanometer, då transistorer i denna storleksklass kan framställas med konventionell DUV-litografi.

Nu uppger Reuters att Biden-administrationen under oktober månad väntas bredda halvledarrelaterade embargon för försäljning till Kina till att också innefatta färdiga kretsar för AI-beräkningar såväl som verktyg för tillverkning. I korta drag kommer amerikanska bolag att förbjudas att bistå den kinesiska marknaden med materiel som kan användas för tillverkning på 14 nanometer eller mindre och att upphöra med försäljning av AI-chip.

Bolag likt Nvidia och AMD har under augusti meddelats om att de kommer tvinga sluta sälja AI-acceleratorer till Kina om de inte ansöker om licenser från det amerikanska handelsdepartementet. Exakta detaljer är ännu inte kända, då bolagen meddelats genom så kallade ”is informed”-brev som tillåter handelsdepartementet att sjösätta brådskande initiativ.

I brevens natur ligger också att de endast berör bolagen de skickats till. Reuters menar att KLA, Lam Research och Applied Materials kommer lida exportavbräck gällande leverans av utrustning, medan Nvidia och AMD får sällskap av Intel och serverbolag som säljer AI-hårdvara likt Nvidia A100. Till den sistnämnda gruppen räknas Dell, HPE och Supermicro.

The strategy is to choke off China and they have discovered that chips are a choke point. They can’t make this stuff, they can’t make the manufacturing equipment

– Jim Lewis, Center for Strategic International Studies

Förutom att källor till USA:s handelsdepartement till Reuters säger att man ”generellt arbetar för att göra verklighet av regler som föreslås i ’is-informed’-brev” sätter också forskningsinstutitet Center for Strategic International Studies Jim Lews ord på de amerikanska handlingarna. Han förklarar att den amerikanska strategin är att kväva Kina på halvledare, och att de utan tillgång till verktygen inte kan tillverka utrustningen som krävs.

KLA, Applied Materials, Lam Research och Nvidia kommenterade inte utvecklingen. AMD var ensamma om att yttra sig om licenskraven, utan att kommentera det nya förbudet, där bolaget uttryckte att de inte väntar sig någon ”materiella inverkan” om förslaget blir verklighet.

KällaReuters
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också