HemTSMC:s USA-fabrik försenas till följd av arbetarbrist och Covid-19

TSMC:s USA-fabrik försenas till följd av arbetarbrist och Covid-19

Konkurrens med Intel om arbetare och sjukdom i Covid-19 kan försena produktionsstarten för TSMC:s USA-fabrik.

Den rådande halvledare har riktat strålkastarljuset mot att en betydande del av världens kretsar tillverkas i Asien och då inte minst i Taiwan, som Kina gör anspråk på. De nya fabriker som är under byggnation världen över ska således inte enbart mota rådande och framtida kretsbrist i grind utan även sprida de geopolitiska riskerna.

Våren 2020 gick Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ut med att de ska bygga en fabrik i USA. Den nya fabriken är nu under byggnation i delstaten Arizona och är tänkt att stå klar tidigt 2024, med tillverkning av kretsar på en 5-nanometersteknik. Nu rapporterar dock Nikkei Asia med hänvisning till källor om att färdigställandet av fabriken och produktionsstart kan dröja.

TSMC uppges ha planerat för att börja installera utrustning i fabrik i september, men ska ha meddelat leverantörer att avvakta till februari–mars 2023. Med andra ord uppges TSMC ligga ungefär ett halvår efter schemat, något som tillskrivs brist på arbetare och sjukdom till följd av Covid-19. Därutöver ska det vara svårare än företaget först trott att få igenom nödvändiga tillståndsprocesser relaterade till bygget.

Rapporten pekar på att TSMC vid byggnation av fabriker i Taiwan brukar börja installera utrustning 12–15 månader efter att de satt spaden i marken. TSMC började bygget av fabriken i Arizona juni 2021, vilket med rapportens uppgifter om försening i åtanke skulle innebära att samma process skulle tagit 20 månader. Bolaget ska dock arbeta hårt för att ändå hinna börja installera utrustning till slutet av 2022.

Brist på personal ska inte enbart tillskrivas sjukskrivningar till följd av Covid-19, utan även hård konkurrens från andra aktörer. Här nämns specifikt Intel, som i detta nu investerar 20 miljarder USD i att bygga ut sitt redan existerande campus som är belägen endast 50 kilometer från TSMC:s fabrik. Intel är en av Arizonas största arbetsgivare och har under 40 års tid arbetat nära det lokala styret och processorjätten har byggt en nära relation med invånarna. Med andra ord är det inte långsökt att Arizonas invånare föredrar Intel som arbetsgivare.

Officiellt går byggnationen av TSMC:s fabrik fortfarande enligt plan och produktionsstarten som anges är början av 2024. Som börsnoterat bolag har TSMC en skyldighet att underrätta aktieägare om det skett några större förflyttningar, något som om rapporten stämmer skulle kunna ske under en kommande kvartalsrapport.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också