HemNyheterTSMC: "Omöjligt att flytta produktionen från Taiwan"

TSMC: ”Omöjligt att flytta produktionen från Taiwan”

Kinesiskt hot mot Taiwan diskuteras under investerarkonferens för TSMC.

Taiwanesiska TSMC, världens största kontraktstillverkare av halvledare, uppges ha undersökt möjligheten att flytta sin produktion från hemlandet – och kommit fram till att det är omöjligt. Bolaget har i dagsläget över 80 procent av sin produktion inom önationens gränser och landet kommer därtill under överskådlig framtid fortsätta vara hemvist för TSMC:s mest avancerade tillverkning trots expansion till USA.

Unstability across the Taiwan Straits is indeed a consideration for supply chain, but I want to say that we certainly do not want wars to happen

– C.C. Wei, CEO, TSMC

Under en investerarkonferens i Hsinchu, där TSMC har sitt högkvarter och en stor andel av tillverkningen, satte VD C.C. Wei ord på problematiken, rapporterar Reuters. Wei menar att ökande instabilitet i Taiwansundet är något TSMC har i åtanke, framförallt vad gäller leverantörsleden. Han passar också på att slå in öppna dörrar när han säger att bolaget ”inte vill se krig”, där det kinesiska hotet mot Taiwan under de senaste åren eskalerat med allt hårdare retorik med fler och allt större militärövningar.

Att en TSMC-flytt från Taiwan bedöms som omöjlig kan härledas till tidigare nämnda leverantörsled. Den taiwanesiska ekonomin förlitar sig till så stor grad på TSMC och halvledartillverkning att bolaget med underleverantörer åtnjuter infrastrukturella såväl som skattemässiga fördelar som andra länder inte kan matcha. Resultatet av försök till flytt utomlands skulle med andra ord resultera i en TSMC-kollaps till följd av att bolaget skulle förlora sin konkurrenskraft under den tid det skulle ta att återuppbygga betydande delar av dess infrastruktur.

I think of course always there is military activity, or showdowns, but again Taiwan is so important to AI – even the Chinese know that. We are OK, no problem.

– Frank Huang, ordförande, Powerchip Semiconductor (PSMC)

Där den taiwanesiska halvledarsatsningen är en målmedveten sådan som gradvis byggts upp sedan 1980-talet, är andra delar av landets halvledarsektor mindre oroliga. PSMC:s ordförande Frank Huang lutar sig istället mot Taiwans ”kiselsköld” när han försöker gjuta olja på vågorna. Huangs PSMC åtnjuter cirka en procent av den globala halvledarmarknaden, att jämföra med TSMC:s cirka 60 procent, men enligt Reuters menar han att landets kollektiva betydelse för AI, halvledarvärlden och i förlängningen den globala ekonomin kommer göra att Kina låter bli en fullskalig invasion av Taiwan.

KällaReuters
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också