Om Semi14

Semi14 grundades år 2022 med målet att bättre förklara den allt viktigare halvledarbranschen för svensk industri och det svenska folket.

Vi verkar för att förbättra förståelsen för utvecklingen av halvledare, affärer inom branschen samt hur politiska initiativ inverkar på dessa.

In English

Semi14 was launched in 2022 as Sweden's only dedicated semiconductor media. Our mission is to improve the understanding of the semiconductor industry among representatives of Swedish industry and the Swedish public.

Press releases: press [at] semi14.se
General inquiries: info [at] semi14.se

© 2022–2023 Semi14 AB. Citering tillåten om källa anges.