HemNyheterPolitikTaiwan antar egen "Chips Act" – stora skattelättnader för forskning

Taiwan antar egen ”Chips Act” – stora skattelättnader för forskning

Med Industrial Innovation Act medges betydande skattelättnader, men gäller endast redan stora etablerade aktörer.

Den taiwanesiska regeringen har antagit rättsakten Industrial Innovation Act, vilken ofta ses som en motsvarighet till amerikanska CHIPS and Science Act. Den nya lagen innefattar däremot till skillnad från USA:s dito inga statliga direktinvesteringar, utan fokuserar helt på skattelättnader för forskning och utveckling (FoU) samt inköp och installation av litografisk utrustning.

Taiwans rättsakt gör det möjligt för företag att få skattelättnader om 25 procent för forskning och 5 procent för ny utrustning för tillverkning. Kriteriet för att få göra avdrag på forskning är att omkostnaderna uppgår till åtminstone 6 miljarder taiwanesiska dollar (TWD), motsvarande cirka 2 miljarder kronor, och beloppet motsvarar åtminstone 6 procent av de samlade intäkterna för 2024. För att få göra avdrag på utrustning ska årets inköp uppgå till åtminstone 10 miljarder TWD eller drygt 3,3 miljarder kronor.

Med de mycket specifika kriterierna i åtanke är det långtifrån alla halvledarbolag som är berättigade att få dessa skattelättnader. Baserat på årsrapporter för helåren 2022 är TSMC, Mediatek, Realtek, Novatek, Phison, Delta Electronics, Nanya Technology och Winbond självklara aktörer som möter specifikationerna i Industrial Innovation Act, rapporterar taiwanesiska Technews.

För att få möjlighet att ta del av skattelättnaderna inom ramen för Industrial Innovation Act väntas företag skicka in en ansökan till Taiwans finansdepartement, Ministry of Economic Affairs, mellan den 1 februari och 31 maj. Utöver tidigare nämnda kriterium ska en bedömning göras huruvida företaget har en viktig roll i den globala värdekedjan, vilket rimligen bör gälla samtliga som når upp till omkostnadskraven.

Att Taiwan som redan har en dominerande global ställning på halvledarscenen introducerar en ”Chips Act” bör ses med bakgrund av initiativ från framförallt EU och USA. Med sina respektive rättsakter vill parterna inte enbart förmå företag att smälla upp nya fabriker, utan även att de ska etablera centrum för bland annat forskning. Tanken bakom detta är att bygga upp en västerländsk värdekedja för att minska beroendet av Asien och på så vis minimera risker för en repris av det tidiga 20-talets halvledarbrist.

Taiwan med TSMC som starkast röst har talat om att det är praktiskt taget omöjligt för enstaka länder och regioner att bygga upp oberoende värdekedjor, utan att internationell samverkan krävs ur ett ekonomiskt perspektiv. Taiwans nya rättsakt är med bakgrund av detta sannolikt ett sätt att försöka upprätthålla status quo där världsekonomin är helt beroende av Taiwans halvledarindustri.

Att rättsakten framförallt omfattar forskning och utveckling kommer mest att gynna TSMC, som med tillverkning i spjutspetsen har de högsta omkostnaderna. Under perioden 1 oktober 2022–30 september 2023 låg forskningsnotan på 5,526 miljarder USD, motsvarande knappt 58 miljarder kronor, upp 5,52 procent på årsbasis. Under samma period var bolagets intäkter 67,492 miljarder USD eller cirka 705 miljarder kronor.

KällaTechnews
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också