HemNyheterPolitikNederländerna: "Kina vill ha ASML-utrustning till militära ändamål"

Nederländerna: ”Kina vill ha ASML-utrustning till militära ändamål”

Handelsminister Geoffrey van Leeuwen ser ogärna nederländsk teknik i kinesiska militärapplikationer.

Att nederländska ASML nekats exportförbud till Kina för sina mer avancerade litografiverktyg grundar sig i rädsla för att avancerade kretsar tillverkade med utrustningen hamnar i militärt bruk, rapporterar Reuters. Enligt handelsminister Geoffrey van Leeuwen arbetar Kina på att tillskansa sig utländsk expertis, inklusive nederländsk, inom litografi för att uppnå självförsörjning inom militärtekniska halvledare.

ASML blev under 2023 föremål för skärpta exportrestriktioner till just Kina, där startskottet blev ett förbud att sälja bolagets mest avancerade scanners av DUV–typ. Då Kina och kinesiska bolag varit en god kund till ASML försökte bolagets VD Peter Wennink få Nederländerna att lätta på restriktioner genom att argumentera att de endast tvingar Kina att bli mer kreativt och påskyndar landets egna litografisatsningar.

För år 2024 väntar sig ASML ett 10-procentigt bortfall i omsättning till Kina – som under 2023 seglade upp som bolagets näst största marknad med 29 procent av dess omsättning. Det innebär att ASML inte på långa vägar lyder under totalförbud att exportera till Kina, utan handelsminister van Leeuwen uttrycker det hela som ”att ett flertal exportlicenser till Kina relaterade till avancerad halvledartillverkning har medgetts” – och att omkring ett 20-tal ansökningar väntas för kalenderåret.

Van Leeuwen said that ASML tools are used to make advanced semiconductors that can go into ”high value weapons systems and weapons of mass destruction” and the Dutch government focuses on ”the risk of undesirable end use” when reviewing export licensing decisions.

– Reuters om Geoffrey van Leeuwen, nederländsk handelsminister

Reuters rapporterar om hur van Leeuwen å sin sida talar om hur ASML-utrustning kan hamna i ”dyrbara vapensystem och massförstörelsevapen” och att hans regering främst fokuserar på ”risken i oönskad användning” när beslut gällande exportlicenser tas. Ett scenario med potentiell ”oönskad användning” skulle till exempel vara en kinesisk invasion av Taiwan – som i egenskap av världens största leverantör av halvledare också är ASML:s enskilt största marknad.

Värt att notera i sammanhanget är också att ASML aldrig sålt sin mest avancerade utrustning till Kina – litografiverktyg av EUV-typ (extreme ultraviolet). Licensplikten för DUV-verktygen (deep ultraviolet) från bolaget omfattade ursprungligen endast ASML:s mest avancerade utrustning, men spetsades till för att inkludera ett flertal modeller under år 2023.

Tanken med det amerikanskledda halvledarhandelskriget var ursprungligen att begränsa Kina från att modernisera sin halvledartillverkning bortom 14 nanometer. Detta skulle låta sig göras genom ett stopp för försäljning av utrustning och verktyg för tillverkning av avancerad utrustning – med resultatet att kinesiska faciliteter på pappret beställer ASML-utrustning för tillverkning på teknik utan restriktioner, till exempel 22 nanometer.

Att så inte har skett kan skönjas i att kinesiska SMIC under hösten avancerade till produktion på 7 nanometer – trots västs försök att stoppa dem. I centrum står sannolikt ASML:s scanners, som i praktiken är samma maskiner oavsett om tillverkning ska ske på 45 eller 7 nanometer. SMIC väntas också nå tillverkning på 5 nanometer med hjälp av samma utrustning, där strypta exporter från Nederländsk sida skulle kunna åtminstone begränsa den kinesiska förmågan att producera avancerade kretsar på bred front.

KällaReuters
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också