HemNyheterHalvledareKiselkarbidmarknaden växer – 11 fabriker på gång

Kiselkarbidmarknaden växer – 11 fabriker på gång

Sjunkande kostnader per tillverkad enhet driver global expansion mot 200 millimeter stora kiselkarbidskivor.

Under 2024 är antalet nya planerade produktionsanläggningar för kiselkarbidkretsar på 200 millimeter stora skivor (8 tum) totalt 11 stycken, enligt en ny kartläggning av Trendforce. Leder vägen gör amerikanska Wolfspeed tillsammans med japanska Rohm, båda med två faciliteter på gång, medan tyska Infineon gör den enskilt största satsningen på tekniken värd 7 miljarder dollar i malaysiska Kulim.

Att tillverkning av kiselkarbidkretsar för kraftelektronik är ett relativt nytt och växande marknadssegment märks inte minst i de nya projektens geografiska spridning. Att tekniken jämfört med logiktillverkning har låga uppstartskostnader och annorlunda värdekedjor ger resultatet att fabriker inte nödvändigtvis förläggs där traditionella halvledare tillverkas – till exempel har STMicroelectronics valt sicilianska Catania som bas för sin tillverkning.

Kiselkarbidsatsningar år 2024. Bild: Trendforce

Även punktsatsningar förekommer, där de bästa exemplen är Bosch och ON Semiconductor vars satsningar i USA respektive Sydkorea specifikt tar sikte på ländernas fordonssektorer. Liknande ambitioner hyses sannolikt av STMicroelectronics och dess samriskbolag med kinesiska San’an i Chongqing, hemvist till en stor del av landets fordonstillverkning – även om detta inte uttalas lika tydligt.

Gällande Kina är kraftelektronik och kiselkarbid ett område där landet inte är föremål för amerikanska exportförbud. Landet har förutom massproducerande Tankeblue och Globalwafers utmanare i full färd med att kommersialisera sin epitaxiskivetillverkning och inte mindre än tre projekt för att omvandla rena skivor till kretsar på gång. Enligt Trendforce är bolagen Global Power Technology, United Nova och J2 Semiconductor i full färd med att inleda produktion på 200 millimeter stora kiselkarbidskivor.

På sikt väntas branschen också gå över till 200 millimeter stora kiselkarbidskivor, även om dagens produktion fortsatt i huvudsak är på 150 millimeter (6 tum). Anledningen densamma som den var för traditionellt kisel – kostnaden per tillverkad enhet sjunker med 50 procent vid övergången från 100 (4 tum) till 150 millimeter, för att sjunka med ytterligare 35 procent när skivans storlek ökas till 200 millimeter enligt kalkyler från kinesiska substrattilverkaren Tankeblue Semiconductor.

Övergången väntas ske i takt med ökad efterfrågan på kiselkarbidkretsar från fordonsbranschen – som för tillfället är en marknad som lider av lika hårt pressade marginaler och konkurrens som marknaden för 150-millimetersskivor med kiselkarbid. En övergång till tillverkning på 200 millimeter väntas konsolidera marknaden något, där de bolag som har råd att investera i uppgraderade produktionslinor kan åtnjuta bättre marginaler än de som är kvar på 150 eller rentav 100 millimeter.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också