HemNyheterPolitikKina, EU och USA överens om samarbete kring AI-reglering

Kina, EU och USA överens om samarbete kring AI-reglering

Ledande stormakter ska verka för säker implementation av AI – på sikt.

De tre största spelarna på den globala teknikscenen, Kina, EU och USA, har undertecknat ett ramverk för att ”hantera riskerna” med den nya tekniken. Förutom att trion enligt Reuters gemensamt ska staka ut en ”säker väg framåt för tekniken som står under snabb utveckling” ska undertecknande länder identifiera gemensamma riskfaktorer och gemensamt forska i AI-tekniken för att bättre förstå den.

Avtalet går under namnet The Bletchley Declaration, efter AI-mötet som gick av stapeln i brittiska Bletchley. Den fullständiga deltagarlistan inkluderade representanter från 28 länder, vilket innebär att betydligt fler än Kina, EU och USA var involverade – profiler likt OpenAI-grundaren Sam Altman och Elon Musk var på plats för att representera näringslivet.

What we’re really aiming for here is to establish a framework for insight so that there’s at least a third-party referee, an independent referee, that can observe what leading AI companies are doing and at least sound the alarm if they have concerns […] I don’t know what necessarily the fair rules are, but you’ve got to start with insight before you do oversight

– Elon Musk efter Bletchleyavtalet

Musk var en av få att uttala sig mer konkret om vad det nya AI-avtalet innebär, åtminstone utifrån hans känsla för det. Enligt honom väntas initiativet mynna ut i en oberoende tillsynsinstans med insyn i bolag verksamma inom AI, som i sin tur ska kunna slå larm om utvecklingen går i potentiellt skadliga riktningar. Vidare menar Musk även att det i nuläget är för tidigt att säga vad rättvisa regler är, men att steg ett är att skapa sig en djupare förståelse över AI-landskapet och tekniken innan regler utformas.

For the first time, we now have countries agreeing that we need to look not just independently but collectively at the risk around frontier AI

– Michelle Donelan, brittisk digitalminister

I egenskap av mötesvärd var givetvis det brittiska politiska maskineriet inte sena att slå på stora trumman om eventets förträfflighet. Idén bakom Bletchleyavtalet uppgavs komma från självaste premiärministern, Rishi Sunak, och hans digitalminister Michelle Donelan utmålar givetvis att en lång rad länder enats om att samarbeta som en vinst. Donelan meddelar också att nya möten redan schemalagts i Sydkorea och Frankrike, sex respektive tolv månader från idag.

Värt att notera är också att Kinas blotta medverkan i mötet är något av en kupp. Jane Hartley, USA:s ambassadör till London, säger till Reuters att Kinas närvaro är ett resultat ”av den brittiska inbjudan, inte den amerikanska” – vilket i sin tur är en passning till de frostiga handelsrelationerna mellan USA och Kina inom teknik- och halvledarsektorerna. Huruvida de två stormakterna kan lägga övriga meningsskiljaktigheter åt sidan och samarbeta inom AI återstår att se.

KällaReuters
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också