HemNyheterHalvledareIntel bygger ut spjutspetsfabrik i Oregon – tidigarelägger processnoden 18A

Intel bygger ut spjutspetsfabrik i Oregon – tidigarelägger processnoden 18A

När Intel bygger ut fabriken D1X sväller den på flera ledder för att få plats med nästa generations litografiutrustning – även höjden.

På senare år har Intel byggt ut rejält för att möta den egna efterfrågan på kretsar och så ska de fortsätta, med målet att ha tillräcklig med kapacitet för externa parter. Som kontraktstillverkare behöver bolaget inte enbart kunna leverera tillräckligt med kretsar, utan måste också visa att de levererar med nya spjutspetstekniker.

När det kommer till nya tillverkningsprocesser spelar Intels fabrik D1X i Oregon, USA, en central roll. Fabriken uppfördes år 2010 och har sedan dess byggts ut en gång, vilket nu följs av en andra expansion vid namn D1X-Mod3. Moderniseringen av D1X innebär en investering om 3 miljarder USD och bygger ut fabrikens renrum med 25 000 kvadratmeter eller 20 procent. En intressant detalj är att taket i renrummet blir högre än tidigare – en nödvändighet för att bana väg för mer avancerade tillverkningsprocesser i Angstrom-eran.

Med Intel 4 (f.d. 7 nanometer) drar Intel igång produktion med EUV-litografi (extreme ultraviolet), som med en våglängd på 13,5 nanometer erbjuder betydligt högre precision och möjliggör för färre litografiska steg än DUV (deep ultraviolet) med våglängden 193 nanometer. Än så länge är ASML ensam leverantör av EUV-maskiner med modellen NEX 3000 och denna följs snart upp av TWINSCAN EXE:5200 som med högre upplösning (High Numerical Aperture) erbjuder än högre precision. Problemet med dessa är att de är fysiskt större på alla håll och att takhöjden i nuvarande fabriker är för låg. Därför får renrummet i D1X-Mod3 ett högre tak.

Efter flera år av tillverkningstekniska svårigheter lovar Intel lägga i en högre växel. Intels idag mest moderna tillverkningsprocess Intel 7 (f.d. 10 nanometer) ska under 2022 års andra hälft följas upp av Intel 4, med vilken konsumentprocessorerna Meteor Lake blir först ut. Efter detta nalkas ytterligare tre noder och med det följer kontraktstillverkning.

Ett år senare, andra halvan av 2023, anländer en förbättrad version av Intel 4 kallad Intel 3, som är den första noden avsedd tillverkning av kretsar till kunder. Blott ett halvår senare går Intel 20A in i produktion och ska användas för Intels egna produkter. Nu betonar Intel ännu en gång att Intel 18A flyttats fram och är redo att gå in i produktion redan under 2024 års andra hälft.

Intel 20A och Intel 18A blir de första med transistortypen RibbonFET, Intels variant av en Gate-All-Around Field-Effect Transistor (GAAFET), och strömleverans till transistorn med Powervia. Med andra ord säger sig Intel kunna leverera en ny tillverkningsprocess en gång i halvåret.

This new factory space will bolster our ability to deliver the accelerated process roadmap required to support our bold IDM 2.0 strategy. Oregon is the longtime heart of our global semiconductor R&D, and I can think of no better way to honor Gordon Moore’s legacy than by bestowing his name on this campus, which, like him, has had such a tremendous role in advancing our industry.

Pat Gelsinger, VD på Intel

Fabriken D1X med tillhörande expansioner är belägna på Intels campus Ronler Acres, som även huserar Intels tidigare spjutspetsfabriker såsom D1B, D1C och D1D. I samband med den nya expansionen tar bolaget tillfället i akt att hedra en av sina grundare, Gordon Moore, genom att döpa om platsen till Gordon Moore Park at Ronler Acres – eller kort Gordon Moore Park. Om namnet låter bekant är det för att personen är densamma som myntade Moores lag.

KällaAnandtech
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också