HemNyheterPolitikInfineon: "Kronisk brist på investeringar inom kraftelektronik"

Infineon: ”Kronisk brist på investeringar inom kraftelektronik”

Jochen Hanebeck varnar för att blanda in för mycket politik i halvledarbranschens finslipade leverantörsled.

Tyska Infineons VD, Jochen Hanebeck, har i en intervju med Nikkei förkastat politikers planer om att bli självförsörjande på halvledare. Hanebeck ser däremot ljusning i tillgångsläget för halvledare på kort sikt, trots att ökande mängder kraftelektronik för fordonsbranschen och energiinfrastruktur krävs.

Ljusningen på kort sikt spås dock gå återgå till brist i takt med att elektrifieringen av fordonsbranschen ökar, enligt Hanebeck. Anledningen är en ”kronisk brist på investeringar” inom kraftelektronik, där volymproduktionen sker på teknik som blivit över när bolag går över till nästa process, snarare än med hjälp av investeringar i nyproduktion för förhållandevis gammal teknik.

Samtidigt noterar Infineon-basen att de lokala leverantörsled som världen över håller på att upprättas med politiska stödmedel kan komma att vara kontraproduktiva. Risken i att ”ta hem” delar av värdekedjan, anser Hanebeck, är att ökad byråkrati och politiskt motiverade initiativ riskerar att inverka negativt på branschens innovationstakt.

Ett relevant exempel är Kina, vars halvledarsektor under Xi Jinping blivit allt mer toppstyrd – och ineffektiv. I mittens rike väntas ett stimulanspaket om 1 biljon yuan, motsvarande cirka 1,5 biljon kronor, klubbas igenom inom kort för att skapa nya halvledarbolag. Haken är att dessa bolag på ett eller annat sätt måste gynna det statliga maskineriet och ekonomin, vilket i sin tur gör den teknik och tjänster som eventuellt tas fram för resten av världen.

Halvledarmarknadens omsättning år 2021 mot 2030. Bild: Digitimes Research

De framsteg och investeringar som görs i bland annat kraftelektronikens kiselkarbid, ett område där Sverige och Europa är framstående, nämns inte specifikt av Hanebeck och Infineon. Klart står däremot att halvledarsektorns omsättning väntas överskrida 1 biljon USD år 2030, och hit räknas en närmare tredubbling av fordonssektorn från 52 till 145 miljarder USD.

Det är fordonssektorn både Infineon och majoriteten av den svenska halvledarsektorn står att profitera mest på – förutsatt att tillverkningen inte tappas bort när och om politiken ska idka projektledning.

KällaDigitimes
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också