HemNyheterPolitikEU kartlägger användningen av legacy-kretsar från Kina

EU kartlägger användningen av legacy-kretsar från Kina

Handelsunionen samlar in fakta från europeiska aktörer, underlag som ska kunna användas för att stärka inhemsk industri – och framtida tullar mot Kina.

Med Chips Act vill EU, likt USA med dess motsvarande rättsakt minska beroendet av Asien och då främst Kina gällande halvledare. Att få detta till stånd är dock lättare sagt än gjort när i runda slängar 80 procent av världens chip tillverkas just i Asien, varför handelsunionen hittills varit försiktig med att införa alltför hårda exportrestriktioner. Det stora undantaget här är Nederländerna, men som agerar på eget ackord i samklang med USA.

Nu rapporterar nyhetsbyrån Reuters att EU sonderar hur regionens halvledarindustri ser på Kina och dess ökad produktion av legacy-kretsar (på noder om 28 nanometer eller äldre /reds. anm.). Europakommissionen ska enligt uppgifterna ha skickat ut två frivilliga undersökningar till allsköns europeisk industri – aktörer som antingen själva tillverkar chip eller är beroende av dessa vid tillverkning av produkter för slutkund.

Enligt två uppgiftslämnare handlar det idag enbart om faktainsamling, men intressant nog tilläggs att undersökningarna är mer omfattande än de som det USA:s handelsdepartement skickade ut till amerikanska företag med förevändning om nationell säkerhet. Förutom att få koll på var chip som används i EU kommer ifrån vill kommissionen få svar på hur europeiska chiptillverkare prissätter sina produkter och att de uppskattar vad deras konkurrenter, inklusive kinesiska, tar för motsvarande lösningar.

En talesperson bekräftar uppgifterna med så mycket som att de inlett ett ”riktat samråd med industrin för att ytterligare bedöma användningen av äldre chip i leveranskedjorna”. Vidare talas det om att EU och USA kan komma att ta fram gemensamma åtgärder för att ”hantera beroendet och snedvridna effekter” (från kinesiskt håll /reds. anm.). Nämnvärt är att Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, efter ett möte med USA:s handelsminister Gina Raimondo i april antydde att en undersökning om legacy-chip kunde vara på gång.

Vilka åtgärder som undersökningen och vad ett närmare samarbete med USA i frågan kan mynna ut i är ännu inte känt, men tullar är ingen långsökt gissning. Uppgifterna kommer i svallvågor av att EU infört handelstullar på upp till 37,6 procent på elfordon tillverkade i Kina. Detta kommer till följd av anklagelser att Kina subventionerar sin fordonsindustri till den grad att andra globala aktörer, likt de som verkar i Europa, inte kan konkurrera på marknadsmässiga villkor.

Att udden nu riktas mot Kina kan ses som en direkt konsekvens av USA:s exportembargon, som förvägrar landet utrustning för tillverkning av avancerade halvledare. Kina har därför börjat satsa stort på områden där det är praktiskt möjligt – äldre typer av kretsar – och går in med kraftiga subventioner från statligt håll för att främja detta. Paradoxalt nog är således hotet om ett växande beroende av kinesiska chip en konsekvens av de handelsrestriktioner som just skulle få landets industri på fall.

Huruvida EU:s undersökningar kommer ge någon tydlig klarhet är dock högst oklart. Bland annat talas det om att Europas industri-, fordons-, hälsoteknik- och energiföretag kan vara ovillig att dela med sig av sin användning av legacy-kretsar från Kina. Kopplat till detta är även en osäkerhet i var de chip de använder tillverkas. Att ta ett färdigkapslat chip från ax till limpa är en process i flera steg som sträcker sig över veckor eller månader, ofta mellan olika bolag och över nationsgränser. Med andra ord kan EU:s formulär helt enkelt vara svåra eller omöjliga att besvara.

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också