HemNyheterHalvledareDeutsche Bank: "Halvledare mest handlade varuslaget i världen"

Deutsche Bank: ”Halvledare mest handlade varuslaget i världen”

Halvledare stod under år 2020 för 15 procent av världshandeln.

Halvledare stod år 2020 för 15 procent av världshandeln, rapporterar Deutsche Bank Research i sin nya rapport ”Semiconductors or petroleum – which is traded most?”. Den 15-procentiga andelen av världens handel är värd 2,6 triljoner USD, där världens totala handel under helåret 2020 värderades till 17,4 triljoner USD, enligt data från The Observatory of Economic Complexity (OEC).

Världshandeln i sammanfattning, åren 1995–2020. Bild: Deutsche Bank

Rapporten noterar att prisindex för halvledare sjunkit med cirka 60 procent sedan början av 1995 till år 2020. Den totala omsättningen från halvledartillverkning för år 2020 var 437 miljarder USD, vilket enligt Deutsche Bank betyder att halvledare ”importeras och exporteras åtskilliga gånger innan de integreras i en färdig produkt”.

Som exempel nämns en krets för bilindustrin som tillverkas i Taiwan, färdigställs, testas och paketeras i ytterligare två asiatiska länder innan de skickas till en underleverantör till bilindustrin, för att därefter i sin tur fraktas till biltillverkaren som slutligen integrerar elektroniken i en produkt redo att säljas till kund. Detta, menar Deutsche Bank, är en unikt komplex leveranskedja, driven av lättheten att frakta halvledare.

Lättheten till trots uppges inte halvledare fraktas kors och tvärs över världen utan rim och reson – istället belyser rapporten kluster med bolag som arbetar tätt med varandra. Ett exempel på detta är Hsinchu Science Park i Taiwan, där allt i ett komplett ekosystem från leverantörer av wafers till industriella gaser samsas om utrymme med världens största halvledartillverkare TSMC.

Deutsche Banks Trade Chain Complexity Index för halvledare. Bild: Deutsche Bank

I vad som kallas TCC (Trade Chain Complexity) Index mäter Deutsche Bank hur många gånger en produkt byter ägare innan den säljs till slutkund. Här noteras att siffran vid finanskrisen 2007–2008 nådde en topp på 7,2 gånger, för att därefter uppvisa en fallande trend. Index för år 2020 landade på 5,9, vilket leder banken till antagandet att ”den nedåtgående trenden reflekterar ökande koncentration [av tillverkning] i halvledarindustrin”.

Indexet kan ställas mot andra stora branscher, som till exempel råolja och bilindustrin, där siffrorna är 1,2 respektive 0,7. Att siffrorna för halvledare dramatiskt skulle vända nedåt i närtid är osannolikt, då en allt mer fragmenterad halvledarscen är att vänta i takt med att EU och USA satsar hårt på att ”hämta hem” tillverkningen med politiska stödpengar – även om TSMC:s Mark Liu under 2021 kallat satsningarna ”orealistiska”.

Avslutningsvis extrapolerar Deutsche Bank ur halvledarbranschens rekordår 2021 att den totala handeln sannolikt uppgått till över 3 triljoner USD, en 15-procentig ökning från 2020. Resultatet är att halvledare sannolikt är världens mest handlade vara även för 2021, medan höga råoljepriser sannolikt leder till att oljan återtar tätpositionen under 2022 – tillfälligt.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också