HemNyheterAffärerARM lämnar in ansökan om börsnotering

ARM lämnar in ansökan om börsnotering

Den största teknikorienterade börsnoteringen sedan Alibaba 2014 är officiell.

Årets största börsnotering närmar sig med stormsteg och nu har ARM officiellt lämnat in en ansökan till USA:s tillsynsmyndighet Securities and Exchange Commission (SEC). Beskedet kommer efter många turer kring det Softbank-ägda företaget, där Nvidia först avsåg förvärva ARM i helhet men stötte på patrull hos konkurrensmyndigheter, vilket följdes av teknikjättars förslag om ett konsortium och slutligen där vi är idag.

I ansökan till SEC skriver ARM att dess energieffektiva processorer, som i allt väsentligt är ritningar som licensieras till intresserade parter, svarar för systemkretsarna i mer än 99 procent av världens telefoner. I anknytning till detta anger ARM att över 50 procent av dess omsättning kommer från just telefoner och annan konsumentelektronik. Utöver detta talar bolaget om att dess arkitektur används i alltifrån de allra minsta sensorerna till gigantiska datacenter. Kundstocken under räkenskapsåret 2023, april 2022 till mars 2023, uppges ligga på mer 260 företag och inkludera bland annat Amazon, Alphabet, AMD och Intel.

När ARM beskriver potentiella fallgropar för det egna företaget är det i tydliga ordalag. Dels talas det om att de är nära knutna upp- och nedgångar inom marknader kopplade till halvledare tillika elektronik, vilket gör att omsättning genererade från licenser och royalties i perioder kan variera kraftigt och vara ”oförutsägbara”. För att ytterligare tala om riskfaktorer medger ARM att lejonparten av dess omsättning är beroende av ett mindre antal storkunder, bland annat i Kina där både ekonomiska och politiska skeden således kan få stora konsekvenser.

Utöver att den stor del av ARM:s omsättning kommer från ett mindre antal aktörer uppges konkurrens vara en annan riskfaktor. Medan bolaget idag kan anses ha monopol på vad de gör har den öppna och licensfria arkitekturen RISC-V fått moment, och ser allt mer ut att bli ett reellt hot. Vidare talar de om hård konkurrens och att de ”potentiellt” kan tappa marknadsandelar.

Förutom marknader där ARM redan är etablerade och totalt dominerar ser de potential inom området som är på allas läppar – artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). På senare år har ARM satsat stort på att förutom energieffektiva lösningar erbjuda prestanda i toppklass för att bli en relevant aktör inom servrar och datacenter, där bolaget för närvarande har en marknadsandel om knappt 10 procent medan AMD och Intel står för resterande. Detta gäller dock närmast uteslutande datacenter för att skyffla data och framgångar på AI-området kan snällt sagt beskrivas som begränsad.

För den välvillige kan ARM:s begränsade framgång i beräkningsintensiva applikationer utläsas på två sätt. Det ena att bolaget krasst inte lyckats i sina ambitioner, det andra att det finns stor tillväxtpotential. Det senare är också en av delarna bolaget hoppas kunna sälja in till investerare.

Vilken värdering ARM söker är ännu inte officiellt och inte heller något bolaget måste redovisa i sin ansökan till SEC. Uppgifter talar dock om någonstans i häraden 60–70 miljarder USD, vilket ligger i linje med de 16 miljarder USD som Softbank köpte loss investmentbolaget Vision Funds andel i ARM om 25 procent för. Softbank avser dock behålla en betydande andel av ARM för sig självt och väntas i ett första skede lägga ut blott dryga 10 procent av bolagets aktier på börsen.

Som alltid vid en börsnotering är det svårt att sia om vad investerare anser att ett bolag är värt, men ARM själva understryker att inte mindre än 28 banker i nuläget är redo att erbjuda bolagets aktier. Det ska även finnas flera ankarinvesterare med på tåget, som vardera väntas investera omkring 100 miljoner USD vardera. Om allt går som planerat börsnoteras ARM september 2023.

KällaBloomberg
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också